Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eagle Beat Drive-In Show

Als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Middelburg, onder inschrijfnummer: KVK: 56728646
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door “Eagle Beat Drive-In Show” gedaan resp. aangedaan met derden, verder te noemen: opdrachtgever.
2. Aanbieding en acceptatie
2.1 Alle prijsopgaven van “Eagle Beat Drive-In Show” zijn vrijblijvend en inclusief btw, en vervallen na 14 dagen. 2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende prijsopgave door “Eagle Beat Drive-In Show” is ontvangen en geaccepteerd.
3. Boekingen
3.1 Boekingen graag ruim van tevoren (min 1 maand), dit in verband met het organiseren van onze planning. U kunt wel atijd contact opnemen kort voor uw feest maar wij kunnen dan niet garanderen dat de datum nog vrij is.
4. Aansprakelijkheid
4.1 Zodra de apparatuur van “Eagle Beat Drive-In Show” op locatie is, is de opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging door derden.
4.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de medewerkers van “Eagle Beat Drive-In Show” veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, en dat de apparatuur veilig kan worden opgesteld.
4.3 Opdrachtgever dient te zorgen voor alle vereiste vergunningen en eventuele kosten van Buma/Stemra (niet van toepassing bij privé gelegenheden).
4.4 Indien op locatie blijkt dat opdrachtgever niet kan instaan voor de veiligheid van de medewerkers en/of de apparatuur van “Eagle Beat Drive-In Show”, dan zal het optreden niet plaatsvinden. Opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op overmacht en is het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd.
5. Annuleringen
5.1 Indien de opdrachtgever de opdracht ontbindt zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht: – Tot 2 weken voor de datum van het feest, 25% kosten, – Tot 1 week voor de datum van het feest 50% van het afgesproken bedrag, – Op de datum van het feest 75% van het afgesproken bedrag.
5.2 Indien de annulering de oorzaak is van ziekte, ongeval en/of overlijden, gelden deze regels niet.
5.3 Indien “Eagle Beat Drive-In Show” zelf door dit soort complicaties niet in staat is om het feest te verzorgen, zal dit zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan de opdrachtgever. In deze situatie vervalt dit contract zonder kosten voor beide partijen.
6. Tijden
6.1 Omdat het opbouwen enige tijd in beslag neemt is “Eagle Beat Drive-In Show” graag 2 uur voor aanvang van het feest aanwezig. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet de opdrachtgever in overleg met “Eagle Beat Drive-In Show” iets anders regelen.
6.2 “Eagle Beat Drive-In Show” houdt zich aan de tijden die de opdrachtgever heeft opgegeven (verlenging van het feest op de avond zelf in overleg).
7. Betalen
7.1 Tenzij anders overeengekomen, dient het betalen direct na het feest te geschieden.
8. Locatie
8.1 Voor de apparatuur is er minstens 1 stroomgroep nodig (voor licht en geluid).
8.2 De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.
8.3 “Eagle Beat Drive-In Show” beschikt over Led verlichting en gebruikt daarom weinig stroom.
8.4 De plek in de zaal of op locatie waar “Eagle Beat Drive-In Show” moet komen te staan dient vooraf bekend te zijn.
8.5 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de locatie voor “Eagle Beat Drive-In Show” toegankelijk is, dat “Eagle Beat Drive-In Show” de apparatuur direct bij de ingang kan uitladen en inladen en dat “Eagle Beat Drive-In Show” geen verticaal transport zonder mechanische hulp hoeft te doen. (ook geen trappen dus! Alleen in overleg) Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende verlichting tijdens het op en afbouwen.
9. De feestavond
9.1 Als u sketches op wilt voeren, is het handig om dit van te voren te melden, zodat er rekening mee gehouden kan worden. 9.2 Als u zelf speciale cd’s heeft die u zeker wilt horen, kunt u die bij “Eagle Beat Drive-In Show” inleveren. “Eagle Beat Drive-In Show” is niet aansprakelijk voor beschadiging van de cd’s. Vermeld wel uw naam op de cd.
10. Verdere voorwaarden
10.1 Tijdens het feest wordt geen drugs gebruikt.
10.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat één exemplaar van deze overeenkomst, ter bevestiging, ondertekend geretourneerd wordt aan ” Eagle Beat Drive-In Show “. Het andere exemplaar is voor opdrachtgever.

U kunt hier de algemene voorwaarden ook downloaden